Waardebepaling

Het schatten van onroerende goederen lijkt soms eenvoudig, maar dit is slechts schijn. Ervaring is onontbeerlijk. De vastgoedmarkt is namelijk een niet-geregulariseerde markt, bestaande uit vele deelmarkten die eng begrensd zijn naar type, ouderdom, gebruik en ligging. Elk onroerend goed is UNIEK! Als ervaren vastgoedmakelaars hebben wij een goede kijk & marktkennis op de evolutie van de vastgoedprijzen op ons werkterrein. Daarnaast beschikken we over de commerciële know-how. Het correct (in)schatten van de waarde van uw eigendom is, voor zowel bebouwd (woningen, appartementen, studio’s, beleggingseigendom, handelseigendom ..) als onbebouwd onroerend goed (bouwgrond, weiland, akkerland, parkeerterrein…) afhankelijk van verschillende soorten waarden en van de factoren die hierop van invloed zijn. De marktwaarde wordt enerzijds bepaald in vergelijking met de prijzen die bij onderhandse verkopingen in normale omstandigheden werden verkregen voor panden van dezelfde kwaliteit en met een vergelijkbare ligging. Op te merken valt dat de waarde niet noodzakelijk overeenkomt met de prijs die voor een goed betaald wordt. Een koper kan immers om velerlei redenen bereid zijn een hogere prijs te geven dan de bepaalde waarde. Omgekeerd kan een verkoper in bepaalde omstandigheden bereid zijn of verplicht zijn een lagere prijs te aanvaarden. De “waarde” is dan ook de eigenschap van een goed, die de mate weergeeft waarin het goed beantwoordt aan een behoefte of een verlangen. In de praktijk zullen evenwel ook de omstandigheden waarin en het tijdstip waarop het onroerend goed verkocht wordt een belangrijke invloed hebben op de waarde. Wij geven U dan ook graag inzicht hoe een schatting van uw onroerend goed in de praktijk gebeurt. De waarde van uw onroerend goed wordt mee bepaald door diverse factoren:

                                                     
 • Het menselijk verlangen of de noodwendigheid (cfr veel of weinig vraag naar een dergelijke eigendom…)
 •                                                    
 • De eventuele schaarste (cfr het krimpend aanbod aan bouwgrond…)
 •                                                    
 • Vraag en aanbod in de algemene economische zin en in de vastgoedmarkt
 •                                                    
 • Het verhandelbaar zijn (cfr ongunstig bodemattest, lopend rechtsgeding, erfdienstbaarheden, ondergrond, utiliteit…)
 •                                                    
 • Het optimale gebruik waarbij nazicht van de stedenbouwkundige mogelijkheden
 •                                                    
 • De specifieke kenmerken (cfr ligging, indeling, configuratie, uitzicht, oriëntatie, verdieping, onderhoud & comfort, oppervlakte…)
 •                                                    
 • De geldende economische & financiële marktsituatie (cfr rentevoet, fiscale implicaties, premies..)
 •                                                    
 • Vorderingen en voorschriften van de overheid (cfr ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften, woon- en bouwverordeningen, milieubeschermende voorschriften, brandvoorschriften…)
 •                                                

                                               

Daarnaast dienen wij een onderscheid te maken tussen diverse waarden waarmee evenzo rekening dient gehouden:

                                               

                                                     
 • Venale waarde of ook marktwaarde genoemd
 •                                                    
 • Waarde bij openbare verkoop
 •                                                    
 • Werkelijke waarde
 •                                                    
 • Ruilwaarde
 •                                                    
 • Toekomstwaarde
 •                                                    
 • Gelegenheidswaarde
 •                                                    
 • Nieuwbouwwaarde
 •                                                    
 • Intrinsieke waarde
 •                                                    
 • Grondwaarde
 •                                                    
 • Exploitatiewaarde
 •                                                    
 • Kritische waarde
 •                                                    
 • Culturele, historische of monumentale waarde
 •                                                    
 • Emotionele waarde
 •                                                    
 • Morele waarde
 •                                                    
 • Referentiewaarde
 •                                                    
 • Boekhoudkundige waarde
 •                                                    
 • Utiliteitswaarde of gebruikswaarde
 •                                                    
 • Protectiewaarde
 •                                                

Vraag nu uw waardebepaling aan

Gelieve onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen, zodat wij u een accurate schatting kunnen aanbieden.

Let wel dat dit enkel geldt voor onroerende goederen in groot-Roeselare (maw Roeselare en randgemeenten) daar dit ons werkterrein is.

Type

Gelieve tenminste 1 type te selecteren

Adres woning

Slaapkamers

Grondoppervlakte

Bebouwde oppervlakte


Contactgegevens