Verhuren

Uw eigendom verhuren?

Wij verhuren gemiddeld 18 eigendommen per maand!

STRAGIMO BV biedt al meer dan 45 jaar (opgericht in 1976) zijn diensten aan bij het verhuren van onroerende goederen. Onze doelstelling is dan ook alle klanten 100% tevreden te stellen! Onze tweede focus is streven naar kwaliteit. Onze klanten verwachten van onze dan ook een perfecte service, discretie waar nodig en absolute kwaliteit.Het huren en verhuren van een eigendom blijft voor particulieren, bedrijven en overheden altijd een levensbelangrijke aangelegenheid.

Bij het begeleiden van dit proces is er geen plaats voor amateurisme. Waarom doe je als eigenaar, huurder of verhuurder best een beroep op een erkend vastgoedmakelaar? Ieder van U heeft weinig tijd. U heeft uw zaak, uw werk, uw gezin, uw vrienden, uw hobby’s. STRAGIMO BV wil het U daarom gemakkelijk maken.

Waarbij kan Stragimo u helpen?

Met volgende vragenlijst kan je nagaan waarom U bij het verhuren van uw eigendom zich beter laat bijstaan door een vastgoedmakelaar:

            
 • Heeft U de tijd om marktonderzoek te doen alvorens de verhuur te starten?
 •  
 • Tijd voor studie, voorbereiding, het beantwoorden van telefoons en het rondleiden van kandidaat-huurders, op de meest willekeurige data en uren?
 •         
 • Heeft U een voldoende juridische kennis, zicht op de vigerende wetgeving en decreten, van toepassing op het verhuren van onroerend goed?
 •       
 • Toegang tot alle aanbod- en uitwisselingsdatabanken?
 •       
 • Toegang tot het online aanvragen van kadastrale gegevens ea?
 •       
 • Ervaring met de aanvraag van het verplicht EPC (Energieprestatiecertificaat), EPB (energieprestatiecertificaat binnenklimaat/bouw)…?
 •       
 • Een realistische en emotioneel onafhankelijke kijk op de huurwaarde van je huis of appartement?
 •       
 • De mogelijkheid om onder vier ogen aan de kandidaat-huurder inlichtingen te vragen omtrent vermogen, inkomen en kredietwaardigheid?
 •        
 • De handigheid om ontgoocheling of afkeer van de kandidaat-huurders om te buigen tot positief resultaat?
 •         
 • Een onderhandelingsvaardigheid?
 •      
 • Veel ervaring op gebied van verhuur inzake vastgoed en nog meer, … geduld?   Welke zijn de rechten en plichten van huurder en verhuurder?  Welke huurovereenkomsten bestaan er? Wat moet worden vermeld? Voor welke huurtermijn kunnen overeenkomsten worden afgesloten? Wat te doen in geval van een geschil? Welke zijn de essentiële elementen voor het sluiten van een huurovereenkomst? Wij bieden U een antwoord!

De vele troeven van STRAGIMO

            
 • BIV-erkende vastgoedmakelaars (de titel van vastgoedmakelaar is beschermd en de toegang tot het beroep en de uitoefening ervan is streng gereglementeerd) , actief sedert 1991, familiebedrijf van de tweede generatie (opgericht 1978) met ruime naambekendheid en goede reputatie
 •    
 • Exclusieve opdrachten met duidelijke correcte afspraken. Het exclusief karakter biedt ons de mogelijkheid uw dossier samen te stellen en de administratieve papiermolen (geen kopzorgen!) en nodige opzoekingen zorgvuldig te doen (stedenbouw, ruimtelijke ordening, kadaster, wooncode…) en alle vereiste attesten en uittreksels te verzamelen:
 •   
 • informatie van de verhuurder: bent U in bezit van alle nodige documenten om een geldige huurovereenkomst te kunnen ondertekenen ; eventuele vereiste volmachten, statuten…?
 •      
 • Attesten: desgewenst zorgen wij voor het afleveren van het verplicht energieprestatiecertificaat door een erkend deskundige, attest ingeval van verplichte aanwezigheid rookmelders
 •        
 • Kadastrale legger en plan: correcte informatie mbt het onroerend goed
 •     
 • Opzoeking bij de gemeente/stad: aanvraag van stedenbouwkundige informatie wanneer vereist
 •  
 • Voorkooprechten, erfdienstbaarheden: zijn er eventuele wettelijke voorkooprechten of erfdienstbaarheden van toepassing?
 •    
 • Jaarlijkse indexaanpassing van de huurprijs
 • Eerstelijnadvies tijdens de duur van de huurovereenkomst

Hoe organiseren wij onze verhuuropdrachten?

            
 • Persoonlijke kennismaking met U als verhuurder
 • Vrijblijvend plaatsbezoek teneinde de huurwaarde te ramen
 • Afsluiten van een exclusieve verhuuropdracht (minimum termijn vier maanden)
 • Uitgebreide fotoreportage in- en exterieur onroerend goed
 • Gerichte publiciteitscampagne, kosten lastens de vastgoedmakelaar (exclusieve publi in overleg)
 • Plaatsbezoeken op afspraak in ons bijzijn, in overleg met eventueel actuele huurder
 • Maandelijkse rapportering via mail
 • Persoonlijke voorstelling potentiële kandidaat-huurders
 • Eigenaar-verhuurder beslist uiteindelijk wie de nieuwe huurder zal worden
 • Opmaakhuurdocumenten    
                         
  • Huurcontracten
  •        
  • Huurwaarborgdocumenten
  •          
  • Plaatsbeschrijving bij intrede
  •           
  • Opname meterstanden
  •          
  • Nazicht brandverzekering huuraansprakelijkheid
  •    
 •      
 • Sleutelafgifte
 • Verzorgen van de registratie van huurovereenkomsten en plaatsbeschrijvingen
 • Bij einde huurovereenkomst    
                         
  • Eindcontrole in vergelijk met de plaatsbeschrijving vóór intrede
  •                  
  • Opname meterstanden
  •        
  • Vaststelling en raming eventuelehuurschade
  •        
  • Service tot vrijgave huurwaarborg
  •    

Enkele recente verhuringen uit onze 1730 realisaties sedert 2016

Garage verhuurd Roeselare

Garage verhuurd Roeselare

Azalealaan 19bis
Woning verhuurd Roeselare

Woning verhuurd Roeselare

Azalealaan 7
Rijwoning verhuurd Roeselare

Rijwoning verhuurd Roeselare

Deken de Saegherplein 3
Garage verhuurd Roeselare

Garage verhuurd Roeselare

KATTENSTRAAT 110+
Garage verhuurd Roeselare

Garage verhuurd Roeselare

Delaerestraat 6C
Appartement verhuurd Roeselare

Appartement verhuurd Roeselare

Meensesteenweg 1411