Verkopen

Uw eigendom verkopen?

Wij verkopen gemiddeld 5 eigendommen per maand

STRAGIMO BV biedt al meer dan 45 jaar (opgericht in 1976) zijn diensten aan bij het verkopen van onroerende goederen. Onze doelstelling is dan ook alle klanten 100% tevreden te stellen! Onze tweede focus is streven naar kwaliteit. Onze klanten verwachten van onze dan ook een perfecte service, discretie waar nodig en absolute kwaliteit.Het kopen en verkopen van een eigendom blijft voor particulieren, bedrijven en overheden altijd een levensbelangrijke aangelegenheid.

Bij het begeleiden van dit proces is er geen plaats voor amateurisme. Waarom doe je als eigenaar, koper of verkoper best een beroep op een erkend vastgoedmakelaar? Ieder van U heeft weinig tijd. U heeft uw zaak, uw werk, uw gezin, uw vrienden, uw hobby’s. STRAGIMO BV wil het U daarom gemakkelijk maken.

Waarbij kan Stragimo u helpen?

Met volgende vragenlijst kan je nagaan waarom U bij de verkoop van uw eigendom zich beter laat bijstaan door een vastgoedmakelaar:

        
 • Heeft U de tijd om marktonderzoek te doen alvorens de verkoop te starten?
 • Tijd voor studie, voorbereiding, het beantwoorden van telefoons en het rondleiden van kandidaat-kopers, op de meest willekeurige data en uren?
 • Heeft U een voldoende juridische kennis, zicht op de vigerende wetgeving en decreten, van toepassing op de verkoop van onroerend goed?
 • Toegang tot alle aanbod- en uitwisselingsdatabanken?
 • Toegang tot het online aanvragen van kadastrale gegevens, bodemattest…?
 • Ervaring met de aanvraag van het verplicht Energieprestatiecertificaat, elektrische keuring, keuring mazouttanks…?
 • Een realistische en emotioneel onafhankelijke kijk op de waarde van je huis of appartement?
 • De mogelijkheid om onder vier ogen aan de kandidaat-koper inlichtingen te vragen omtrent vermogen, inkomen en kredietwaardigheid?
 • Inzicht en toegang tot de kredietmarkt?
 • De handigheid om ontgoocheling of afkeer van de kandidaat-kopers om te buigen tot positief resultaat?
 • Een onderhandelingsvaardigheid?
 • Veel verkoopservaring inzake vastgoed en nog meer, …geduld?

De vele troeven van STRAGIMO

            
 • BIV-erkende vastgoedmakelaars (de titel van vastgoedmakelaar is beschermd en de toegang tot het beroep en de uitoefening ervan is streng gereglementeerd) , opgericht in 1976, familiebedrijf van de tweede generatie (sedert 1991) met ruime naambekendheid en goede reputatie
 • Exclusieve opdracht met duidelijke correcte afspraken. Het exclusief karakter biedt ons de mogelijkheid uw dossier samen te stellen en de administratieve papiermolen (geen kopzorgen!) en nodige opzoekingen zorgvuldig te doen (stedenbouw, ruimtelijke ordening, kadaster, wooncode…) en alle vereiste attesten en uittreksels te verzamelen:
 • informatie van de verkoper: bent U in het bezit van alle nodige documenten en attesten om een geldige verkoopovereenkomst te kunnen ondertekenen: keuringsattest elektrische installatie, energieprestatiecertificaat (EPC), postinterventiedossier, keuringsattest stookolietank, bodemattest…
 • kadastrale legger en plan: correcte informatie mbt het onroerend goed
 • opzoeking bij de gemeente: aanvraag van de verplichte stedenbouwkundige informatie
 • voorkooprechten, erfdienstbaarheden: zijn er eventueel wettelijke voorkooprechten of erfdienstbaarheden van toepassing?
 • informatieverzoek syndicus: bij de verkoop van een onroerend goed in mede-eigendom dient de syndicus verplicht informatie te verstrekken in het kader van de overdracht van een kavel (cfr toestand werk- & reservekapitaal, eventueel verschuldigde achterstallen, toestand kapitaalinbreng, notulen van de gewone en buitengewone vergaderingen, afschrift van de recentste balans…)
 • Maandelijkse rapportering via email
 • Kwalitatieve dienstverlening door permanente (bij)scholing
 • Jarenlange ervaring, tweede-generatie-kantoor
 • Professionele persoonlijke begeleiding bij plaatsbezoek
 • Herkenbare publiciteit met vermelding van de correcte en wettelijk verplichte informatie via de geschreven pers en diverse online-media. Gratis publicatie op zeer druk bezochte gebruiksvriendelijke up-to-date website www.stragimo.be. De kans op een snelle verkoop ligt aldus veel hoger aangezien U veel meer kandidaat-kopers zal bereiken.
 • Tips & advies om uw eigendom nog beter in de kijker te plaatsen
 • Meer aanbod = meer kans op verkoop
 • Wij handelen volgens de regels van de wet op de Handelspraktijken
 • Hanteren van een realistische vraagprijs = geen valste beloftes
 • Correcte tarificatie: betaling na realisatie van de verkoop = bij akte
 • Houder van een verzekering beroepsaansprakelijkheid & borgstelling
 • Gratis ongevallenverzekering (indien de koper door ongeval zou overlijden vóór het verlijden van de authentieke akte)
 • Vrije keuze van notaris
 • Geen verkoop = geen ereloon.  Zelfs de geïnvesteerde tijd en de publiciteitskosten moeten dan niet vergoed worden. Een keiharde garantie voor de verkoper !

Wij hopen U snel te mogen ontmoeten voor een persoonlijke kennismaking.  Door uw woning toe te vertrouwen aan STRAGIMO BV werkt U als eigenaar samen met een professionele partner! Heeft U nog vragen? Contacteer ons

Enkele recente verkopen uit onze 560 realisaties sedert 2016

Appartement verkocht Roeselare

Appartement verkocht Roeselare

Bollenstraat 298
Project verkocht Roeselare

Project verkocht Roeselare

Ter Reigerie 21C.03
Woning verkocht Roeselare

Woning verkocht Roeselare

Seringenstraat 10
Woning verkocht Roeselare

Woning verkocht Roeselare

Lindenstraat 4
Appartement verkocht Rumbeke

Appartement verkocht Rumbeke

Hoogstraat 6611
Appartement verkocht Roeselare

Appartement verkocht Roeselare

Ter Reigerie 191.2