Uw eigendom verkopen?

STRAGIMO bvba biedt al meer dan 35 jaar zijn diensten aan bij het verkopen van onroerende goederen. Onze doelstelling is dan ook alle klanten 100% tevreden te stellen! Onze tweede focus is streven naar kwaliteit. Onze klanten verwachten van onze dan ook een perfecte service, discretie waar nodig en absolute kwaliteit.Het kopen en verkopen van een eigendom blijft voor particulieren, bedrijven en overheden altijd een levensbelangrijke aangelegenheid.

Bij het begeleiden van dit proces is er geen plaats voor amateurisme. Waarom doe je als eigenaar, koper of verkoper best een beroep op een erkend vastgoedmakelaar? Ieder van U heeft weinig tijd. U heeft uw zaak, uw werk, uw gezin, uw vrienden, uw hobby’s. STRAGIMO bvba wil het U daarom gemakkelijk maken.

Meer informatie

Stragimo - Appartementen, projecten, woningen, vastgoed, huizen, Regio Roeselare

Vlaamse Woonraad ziet tijdelijke huurcontracten Homans niet zitten

Vlaamse Woonraad ziet tijdelijke huurcontracten Homans niet zitten | Stragimo roeselare
“Minister dreigt woonzekerheid van veel mensen op helling te zetten” 

De Vlaamse Woonraad heeft kritiek op de plannen van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) om tijdelijke contracten in te voeren in de sociale huurmarkt. Tijdelijke contracten zijn volgens de adviesraad niet de beste manier om een betere doorstroming op de markt te bereiken. De raad heeft ook bedenkingen bij de manier waarop de minister de onderbezetting wil aanpakken. Dat blijkt allemaal uit een advies van de Vlaamse Woonraad dat Belga kon inkijken. Volgens Vlaams parlementslid Michèle Hostekint blijkt uit het advies dat minister Homans "haar huiswerk opnieuw moet maken".

Om sociale huurders sneller te laten doorstromen naar de private huurmarkt wil Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans tijdelijke huurcontracten invoeren. Na negen jaar wordt gekeken of de huurder nog wel behoort tot de doelgroep (inkomensgrens). Is dat niet het geval, dan eindigt de huurovereenkomst. Dat kan ook gebeuren wanneer iemand een onderbezette woning bewoont en (na een eerder aanbod) weigert te verhuizen. Onderbezetting wil zeggen dat er meer dan één slaapkamer op overschot is ten opzichte van het aantal huurders.

Maar de Vlaamse Woonraad heeft nogal wat bedenkingen bij de plannen van Homans. Zo is de adviesraad niet overtuigd van het nut van de tijdelijke contracten. Is het bijvoorbeeld wel "noodzakelijk en proportioneel" om een maatregel op te leggen aan de volledige groep van sociale huurders als de problemen "qua omvang relatief beperkt zijn".

Doorstroming

De Vlaamse Woonraad ziet "weinig tot geen objectieve redenen" om tijdelijke contracten in te voeren, vooral omdat de doelstelling - een betere doorstroming - op andere manieren kan bereikt worden. Volgens de raad kan men perfect blijven werken met contracten van onbepaalde duur, maar dan onder meer met ruimere opzeggingsmogelijkheden.

De Woonraad vreest ook dat de plannen van Homans niet zullen leiden tot een betere benutting van het sociale woningbestand. Bovendien ziet de adviesraad mogelijke discriminaties. Zo is er een "ongelijke behandeling" op basis van het tijdstip waarop huurders hun overeenkomst hebben afgesloten. "Binnen eenzelfde complex of woonwijk zal een ruim verschil in aanpak op weerstand en onbegrip stuiten. Vanuit het oogpunt van de gebruiker is het verschil in onderbezettingsregeling (louter op basis van het tijdstip waarop het contract is afgesloten) onbegrijpelijk en niet verdedigbaar", zo staat te lezen in het advies.

Kritisch advies

Ook tussen koppels en alleenstaanden is mogelijk sprake van discriminatie, zo merkt de Woonraad op. "In de veronderstelling dat koppels eenzelfde kamer delen, benadeelt de berekeningswijze alleenstaanden ten opzichte van koppels (bv. alleenstaande ouder met 1 kind woont onderbezet bij 4 slaapkamers; koppel met 1 kind vanaf 5 slaapkamers)".

Volgens Vlaams parlementslid Michèle Hostekint (sp.a) toont het kritische advies vooral aan dat "de plannen van minister Homans te weinig onderbouwd en onderzocht zijn". "Er is geen enkel bewijs dat tijdelijke huurcontracten zullen zorgen voor een betere doorstroming en kortere wachtlijsten. De minister dreigt de woonzekerheid van veel mensen op de helling te zetten met een maatregel waarvan de efficiëntie op zijn minst onduidelijk is".

(bron: Proxio)

Lees meer vastgoednieuws

Onze klanten getuigen…

 • Een correcte prijs en vlotte afhandeling
  Een correcte prijs en vlotte afhandeling

  We verkochten ons appartement en dat verliep vlotter dan gedacht. Stragimo zorgde voor de nodige documenten in het dossier en de koper kan met een gerust hartje intrekken in wat onze jarenlange thuis was.

  Céline & Mark uit Roeselare
 • Jarenlange ervaring maakt echt wel het verschil!
  Jarenlange ervaring maakt echt wel het verschil!

  Jarenlange ervaring en zichzelf steeds aanpassen aan de wijzigende marktsituatie is de sterkte van Stragimo. Ze hebben al veel trends gezien en ook nu spelen ze er handig op in. Onze woning kwam op verschillende websites terecht wat een vlotte verkoop in de hand werkte. Transparantheid is echt een noodzaak als klant en dat was hier zeker aanwezig. We konden alle activiteiten volgen en ook ons vastgoed werd voldoende gedocumenteerd online geplaatst.

  René & Daniëlle uit Roeselare
 • S. Havermouth uit Roeselare - testimonials
  Onze woning werd heel vlot verkocht via stragimo.be!

  Onze woning werd in een mum van tijd verkocht aan de gewenste prijs via alle inspanningen die Stragimo voor ons deed. Maandelijks kregen wij een rapport waarop we de activiteiten van het kantoor konden volgen. Echt super!

  S. Havermouth uit Roeselare
Volgende testimonial Vorige testimonial